Do pobrania

Pliki do pobrania:


Kwestionariusz Zdarzeń Życiowych (Badania psychologii transportu).
Kwestionariusz Zdarzeń Życiowych (Badania do pozwolenia na broń i pracownikow ochrony).

Kwestionariusz zachowań kierowców DBQ-32

Kwestionariusz zachowań kierowców DBQ-10

Publikacje


Tarnowski, A.(2003). Kobiety jako piloci w lotnictwie wojskowym. Kosmos, 52, 59-65.

Tarnowski, A., Ciszewski, J., Wizimirska, N.(2009). Mit paniki - poznawcze, emocjonalne i społeczne mechanizmy reakcji ludzi na zagrożenie pożarem. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 7,  8-12.

Łuczak, A., Tarnowski, A. (2011) Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna.Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka.  s. 9-11

Soluch, P. Tarnowski, A. (2013) O metodologii badań eyetrackingowych, Lingwistyka stosowana vol.7. 115-135.

Tarnowski A. (2014) System TEST2DRIVE w badaniach psychologicznych kierowców, Transport Samochodowy, 2, 83-96

Tarnowski A. (2015). Kształcenie ustawiczne jako dzielenie się odpowiedzialnością / Continuing education As sharing the responsibility. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 225-231.

Tarnowski, A., & Olejniczak, A. E. (2016). Uwarunkowania i pomiar podatności na dystrakcję u starszych kierowców. Transport Samochodowy, (3), 33–40.

Gąsiorek, K., Tarnowski, A., & Harasimczuk, J. (2018). The influence of attention distraction on the drivers’ behaviour. In MATEC Web of Conferences (Vol. 231, p. 04003). EDP Sciences.

 

Więcej na profilach: 

Web of Science

Scopus

Google Scholar 

prev next