Do pobrania

Testy psychologiczne do pobrania:

otwarty dostęp
Kwestionariusz Zdarzeń Życiowych (Badania psychologii transportu).
Kwestionariusz Zdarzeń Życiowych (Badania do pozwolenia na broń i pracownikow ochrony).

Kwestionariusz zachowań kierowców DBQ-32

Kwestionariusz zachowań kierowców DBQ-10

bezpłatny dostęp dla psychologów i studentów

Skrócony podręcznik systemu Test2Drive 
Wszystkie materiały udostępniane są na licencji Creative Commons BY ND (dozwolone jest dowolne nieodpłatne wykorzystywanie, również komercyjne, pod warunkiem wskazania autorstwa (Attribution), zakazane jest dokonywanie zmian (No Derivatives) 

Prezentacje i wykłady

10 powodów orzeczeń negatywnych

Neuropsychologia transportu

Publikacje

Tarnowski, A.(2003). Kobiety jako piloci w lotnictwie wojskowym. Kosmos, 52, 59-65.

Tarnowski, A., Ciszewski, J., Wizimirska, N.(2009). Mit paniki - poznawcze, emocjonalne i społeczne mechanizmy reakcji ludzi na zagrożenie pożarem. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 7,  8-12.

Łuczak, A., Tarnowski, A. (2011) Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna.Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka.  s. 9-11

Soluch, P. Tarnowski, A. (2013) O metodologii badań eyetrackingowych, Lingwistyka stosowana vol.7. 115-135.

Tarnowski A. (2014) System TEST2DRIVE w badaniach psychologicznych kierowców, Transport Samochodowy, 2, 83-96

Tarnowski A. (2015). Kształcenie ustawiczne jako dzielenie się odpowiedzialnością / Continuing education As sharing the responsibility. Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 18 (2), 225-231.

Tarnowski, A., & Olejniczak, A. E. (2016). Uwarunkowania i pomiar podatności na dystrakcję u starszych kierowców. Transport Samochodowy, (3), 33–40.

Gąsiorek, K., Tarnowski, A., & Harasimczuk, J. (2018). The influence of attention distraction on the drivers’ behaviour. In MATEC Web of Conferences (Vol. 231, p. 04003). EDP Sciences.

 

Więcej na profilach: 

Web of Science

Scopus

Google Scholar 

prev next