Ocena stanu psychicznego w badaniach Lotniczo Lekarskich

27 sierpnia 2020 odbyło się szkolenie online dla lekarzy prowadzących badania orzecznicze pilotów. Uczestniczyło 38 osób z całej Polski. Omówiliśmy wprowadzoną ankietę samooceny zdrowia psychicznego (17 pytań dotyczących stanu emocjonalnego i procesów poznawczych). Rozmawialiśmy też o możliwości stosowania testów psychologicznych z grupy A i B przez lekarzy, jednak większość uczestników wyrażała opinię że nie mając pewności do do aktualnego stanu psychicznego badanych będą prosić o opinię psychologiczną.
Psychologia w lotnictwie była w statnch latach w odwrocie- badania były prowadzone wyłącznie "ze wskazań" a więc w praktyce niezwykle rzadko. Sytuacja zaczęła się zmieniać po katastrofie lotu Germanwings 9525 w Alpach, kiedy wskutek samobójczej decyzji pilota zginęło 150 osób. Chociaż nie było to ani pierwsze ani ostatnie tego typu zdarzenie (w sumie odnotowano ich 28, w tym 4 loty pasażerskie), zwróciło uwagę opinii publicznej na problem zdrowia psychicznego personelu lotniczego. Aktualne standardy wymagające ocecy psychologicznej oraz (co równie ważne) zapewnienia wsparcia psychologicznego dla pilotów są regulowane na poziomie rozporządzeń Rady Europy.